Produkty

O nás

Základní informace

Jsme obchodní společnost se širokým záběrem a kontakty na renomované výrobce nástrojů, nářadí, podpůrných chemických prostředků z celého světa. Jsme tak schopni řešit téměř jakýkoli Váš problém.

V poslední době doplňujeme naši paletu výrobků o výrobky progresivních technologií různých oborů.Na českém trhu působíme pomocí obchodních zástupců, kteří Vám všechny produkty rádi předvedou a vybaví Vás potřebnými informacemi i katalogy. Námi dodávané výrobky jsou před uvedením na trh prověřeny podle platných českých zákonů a nařízení. Všechny chemické produkty jsou automaticky zhodnoceny dle metodiky REACH , a je na ně vydán bezpečnostní list dle přílohy 2 nařízení 1907/2006 ES .Tyto výrobky jsou za pomoci sítě obchodních zástupců předvedeny zákazníkům a pokud o ně projeví zákazník zájem, jsou mu následně doručeny.

Kontaktujte prosím naše obchodní zástupce , kteří Vám ochotně přijedou osobně předvést náš sortiment a seznámí Vás i s ostatními službami nabízenými naší společností.

Pracovní pozice

Firma si zakládá na velmi precizním a specifickém výběru svých zaměstnanců. Výběr nových zaměstnanců je vícefázový a skládá se z pohovorů, prokázání požadovaných kvalit a zkušeností v jednotlivých oblastech. Nejčastěji nabízené místa jsou pro obchodní zástupce. Schopnost umět prodat je v této oblasti velmi důležitá, stejně jako znalost jazyků a práce s PC.

Pro nové, ale i stávající zaměstnance firma pořádá pravidelné školení a studijní programy zvyšující kvalitu personálu v oblasti jazyků, obchodování a znalosti nových produktů. Tyto kurzy jsou firmou hrazeny a konány minimálně 3x ročně. Znalost jazyků je požadována na všech postech ve firmě. Od nejnižších funkcí až po vrcholový management. Komunikace se zahraničními partnery je stěžejní pro chod celé společnosti. Firma ročně vyprodukuje v průměru jedno volné pracovní místo. 

Historie

Internova - CZ GmbH, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 na základě zkušeností jedno ze členů managementu s přímým prodejem v Německu. Společnost zpočátku využívala pouze pronajaté prostory a spoléhala se více na kvalitu než kvantitu nabízených produktů. Podle hlavního managementu bylo nejsložitější získat si dobré jméno a stabilní postavení na trhu. Byl to nesnadný úkol, protože firma se pohybovala na trhu, který má široký záběr produktů. V současné době je silnou obchodní organizací s vlastní obchodní sítí. Vystupuje hlavně na trhu údržbářských a opravárenských produktů v ČR a na Slovensku. 

Cíle firmy

Stěžejním cílem společnosti INTERNOVA je, bylo a bude vybudovat silnou a stabilní síť technicky odborně vybavených obchodních zástupců po celé České Republice a na Slovensku. Společnost si zakládá na kvalitě nabízených materiálů a s tím souvisejících i služeb. Tento cíl je spojen se spokojeností stálých zákazníků.

V současné době je hlavním cílem udržet prosperující vybudovanou obchodní síť s postupně rostoucím obratem, což je logickou podmínkou pro další rozvoj společnosti. S firmou INTERNOVA je spjato, že je nositelem technologických novinek a netradičních technologických řešení na trh, což předpokládá účast na odborných seminářích u výrobců či návštěvu nejrůznějších veletrhů.

Dalším cílem společnosti je stát se leaderem na trhu co do šíře nabízených produktů a kvalitních poradenských služeb. 

Školící místnost